Nieuws

Uitslagen 1e Bondsfeest

24 mei 2022, 7:58

Op het eerste bondsfeest bij St. Barbara Reuver werden de volgende prijzen behaald:

Dit alles resulteerde ook in het winnen van de ereprijs.

Dré wint Sjeng van Rijtbeker, Chris wint Kuëbkebeker

21 mei 2022, 20:48

Bij de Sjeng van Rijtbeker werd uitzonderlijk goed geschoten, en de laatste drie schutters wisten niet van opgeven. Zelfs 10 kleine punten achter elkaar schieten bracht geen uitsluitsel, waardoor na 91 punten de strijd op alternatieve wijze beslecht moest worden. Wessel Landzaat werd 3e. Ed Verstegen wist nu, in tegenstelling tot het koningschieten, wel Wessel te verslaan en werd tweede. Dre Vossen was de koelste kikker en schoot wel het juiste punt van de lat weg, waarmee hij de beker won.

Bij de jeugd schoten Tren Verstegen en Chris Eedel Bloedt om de Kuëbkebeker. Chris schoot de meeste punten af en ging er met de nieuwe trofee vandoor.

De jeugd die nog te klein is om op bölkes te schieten, schoot vandaag ook een wedstrijd op de konijnen. Kyra Geerlings werd 3e, 2e werd Duuk Verstegen, en Lynn Geerlings schoot het beste van allemaal.

Uitslagen zevenkamp

12 mei 2022, 20:12

Bij de zevenkamp bij St. Urbanus Maasniel werden de volgende resultaten behaald:

Wessel opnieuw koning, Chris jeugdkoning

28 april 2022, 9:11

Bij het koningschieten vielen al snel vele schutters af. Wessel Landzaat en Ed Verstegen bleven uiteindelijk over om de strijd te beslissen. Wessel miste in de laatste ronde zijn eerste en derde punt, waarna Ed twee kansen had om de koningstitel voor zich op te eisen. Ed liet echter de eerste twee punten staan, waardoor Wessel alsnog zijn titel prolongeerde. Bij de prijsuitreiking kon Wessel nog niet zeggen wie hem dit jaar als koningin zal begeleiden, dit zal hij in de komende dagen nog beslissen.

Bij het jeugdkoningschieten schoot Chris Eedel Bloedt de meeste bölkes af en mag zich daarmee jeugdkoning 2022 noemen.

Hans Scheres benoemd tot erelid

28 april 2022, 8:59

Voorafgaand aan het koningschieten worden zoals gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd. Enkele jubilarissen van vorig jaar, die toen niet bij de huldiging aanwezig konden zijn, mochten vandaag alsnog de speld en oorkondes in ontvangst nemen.

Dit jaar is er 1 jubilaris: Hans Scheres is 60 jaar lid van de Bussen-Schutten en van de OLS-federatie. Hij kreeg van de bondsvoorzitter de bijbehorende onderscheiding en werd vervolgens benoemd tot erelid van de Bussen-Schutten, zoals bij dit jubileum gebruikelijk is. Hans herinnerde de aanwezigen er ook nog aan dat ledenwerving een taak van ons allen is.

Dré Vossen wint VoBeNo-beker

23 april 2022, 19:21

Na enkele weken uitstel vanwege te koud weer om te schieten, kon de VoBeNo-beker op paaszaterdag toch beginnen met de eerste 3 rondes, maar niet voordat de paashaas de kinderen verwend had met paaseieren.

De week erna werd de wedstrijd vervolgd met de laatste 6 schoten. Daarna begonnen 5 schutters aan de kaveling op kleine punten. Joost Silvrants werd 3e, Jasper Emonts 2e, en Dré Vossen ging uiteindelijk met de winst aan de haal.

Ton Klaessen wint nieuwe beker

9 april 2022, 20:26

Omdat de VoBeNo-beker wederom niet verschoten kon worden vanwege het koude weer, werd een alternatief programma afgewerkt. Na 9 schoten met de windbuks mochten 5 schutters kavelen om de nieuw ingevoerde woor se mer hiej baeker. Ton Klassen wist uiteindelijk beslag te leggen op deze prestigieuze prijs. Hij kreeg de speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde medaille, een zeer exclusieve wisselbeker, en de gelegenheid om op kosten van alle deelnemers aan de bel te trekken voor een paar rondjes.

Iedereen die er niet bij was heeft eeuwig spijt van het verzaken.

Jan, Huub en Ton ontvangen Speld van Verdienste

6 november 2021, 21:00

Tijdens de jaarlijkse feestavond reikte onze voorzitter de Speld van Verdienste van onze schutterij uit aan een drietal leden:

Naast deze bijzondere verdiensten zetten ze zich allen ook al sinds lange tijd op vele verschillende manieren in voor de vereniging.

Jubilarissen Gehuldigd

2 oktober 2021, 17:00

Na installatie van het nieuwe vaandel en de soetelaarsters en het in ontvangst nemen van de zegen, werden bij de Gaffel de jubilarissen gehuldigd. Omdat er nog geen gelegenheid was geweest om de jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten, werden deze ook vandaag gehuldigd, waardoor er maar liefst 16 jubilarissen waren.

De jubilarissen van 2020 zijn:

De jubilarissen van 2021 zijn:

Het muziekkorps vierde in 2020 ook zijn 60-jarig jubileum. Het jongste lid, Chris Eedel Bloedt, ontving van de voorzitter symbolisch een lege fotolijst. Te zijner tijd zullen alle leden van het korps een ingelijst exemplaar ontvangen van de foto die vandaag bij de kerk gemaakt is.

Zie ook de overige foto's van deze dag in ons fotoalbum.

Het jubilerende muziekkorps

Nieuw Vaandel en Soetelaarsters Geïnstalleerd

2 oktober 2021, 15:30

Op de feestelijke huldigingsdag werd eerst het nieuwe vaandel door de makers overhandigd aan de commissie die het vaandel heeft ontworpen en laten maken, bestaande uit Frans Geerlings, Ton Klaessen, Wessel Landzaat en Hans Scheres. Zij droegen het vervolgens over aan de vaandeldrager Ed Verstegen, die het vaandel aan de aanwezigen toonde.

Vervolgens werden ook de nieuwe soetelaarsters geïnstalleerd. Het bestuur van de vereniging voor marketentsters en soetelaarsters reikte de legpenning uit aan Peggy Geerlings, Moniek Geraets, Gerry Scheres en Meike Warries, waarna ze ook het mandje met de nodige zaken overhandigd kregen.

Hierna trok de schutterij naar de kerk, waar de nieuwe soetelaarsters en het vaandel door pastoor Lipsch gezegend werden en waar aansluitend ook nog verenigingsfoto's gemaakt werden.

Groepsfoto van de Bussen-Schutten