Nieuws

Hans Scheres benoemd tot erelid

28 april 2022, 8:59

Voorafgaand aan het koningschieten worden zoals gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd. Enkele jubilarissen van vorig jaar, die toen niet bij de huldiging aanwezig konden zijn, mochten vandaag alsnog de speld en oorkondes in ontvangst nemen.

Dit jaar is er 1 jubilaris: Hans Scheres is 60 jaar lid van de Bussen-Schutten en van de OLS-federatie. Hij kreeg van de bondsvoorzitter de bijbehorende onderscheiding en werd vervolgens benoemd tot erelid van de Bussen-Schutten, zoals bij dit jubileum gebruikelijk is. Hans herinnerde de aanwezigen er ook nog aan dat ledenwerving een taak van ons allen is.

Dré Vossen wint VoBeNo-beker

23 april 2022, 19:21

Na enkele weken uitstel vanwege te koud weer om te schieten, kon de VoBeNo-beker op paaszaterdag toch beginnen met de eerste 3 rondes, maar niet voordat de paashaas de kinderen verwend had met paaseieren.

De week erna werd de wedstrijd vervolgd met de laatste 6 schoten. Daarna begonnen 5 schutters aan de kaveling op kleine punten. Joost Silvrants werd 3e, Jasper Emonts 2e, en Dré Vossen ging uiteindelijk met de winst aan de haal.

Ton Klaessen wint nieuwe beker

9 april 2022, 20:26

Omdat de VoBeNo-beker wederom niet verschoten kon worden vanwege het koude weer, werd een alternatief programma afgewerkt. Na 9 schoten met de windbuks mochten 5 schutters kavelen om de nieuw ingevoerde woor se mer hiej baeker. Ton Klassen wist uiteindelijk beslag te leggen op deze prestigieuze prijs. Hij kreeg de speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde medaille, een zeer exclusieve wisselbeker, en de gelegenheid om op kosten van alle deelnemers aan de bel te trekken voor een paar rondjes.

Iedereen die er niet bij was heeft eeuwig spijt van het verzaken.

Jan, Huub en Ton ontvangen Speld van Verdienste

6 november 2021, 21:00

Tijdens de jaarlijkse feestavond reikte onze voorzitter de Speld van Verdienste van onze schutterij uit aan een drietal leden:

Naast deze bijzondere verdiensten zetten ze zich allen ook al sinds lange tijd op vele verschillende manieren in voor de vereniging.

Jubilarissen Gehuldigd

2 oktober 2021, 17:00

Na installatie van het nieuwe vaandel en de soetelaarsters en het in ontvangst nemen van de zegen, werden bij de Gaffel de jubilarissen gehuldigd. Omdat er nog geen gelegenheid was geweest om de jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten, werden deze ook vandaag gehuldigd, waardoor er maar liefst 16 jubilarissen waren.

De jubilarissen van 2020 zijn:

De jubilarissen van 2021 zijn:

Het muziekkorps vierde in 2020 ook zijn 60-jarig jubileum. Het jongste lid, Chris Eedel Bloedt, ontving van de voorzitter symbolisch een lege fotolijst. Te zijner tijd zullen alle leden van het korps een ingelijst exemplaar ontvangen van de foto die vandaag bij de kerk gemaakt is.

Zie ook de overige foto's van deze dag in ons fotoalbum.

Het jubilerende muziekkorps

Nieuw Vaandel en Soetelaarsters Geïnstalleerd

2 oktober 2021, 15:30

Op de feestelijke huldigingsdag werd eerst het nieuwe vaandel door de makers overhandigd aan de commissie die het vaandel heeft ontworpen en laten maken, bestaande uit Frans Geerlings, Ton Klaessen, Wessel Landzaat en Hans Scheres. Zij droegen het vervolgens over aan de vaandeldrager Ed Verstegen, die het vaandel aan de aanwezigen toonde.

Vervolgens werden ook de nieuwe soetelaarsters geïnstalleerd. Het bestuur van de vereniging voor marketentsters en soetelaarsters reikte de legpenning uit aan Peggy Geerlings, Moniek Geraets, Gerry Scheres en Meike Warries, waarna ze ook het mandje met de nodige zaken overhandigd kregen.

Hierna trok de schutterij naar de kerk, waar de nieuwe soetelaarsters en het vaandel door pastoor Lipsch gezegend werden en waar aansluitend ook nog verenigingsfoto's gemaakt werden.

Groepsfoto van de Bussen-Schutten

Kueb Janssen en Maartje Klaessen winnen Huub & Huub- en Huubkebeker

18 september 2021, 18:39

13 schutters vingen de strijd om de Huub & Huubbeker aan. Al snel vielen veel schutters af en ging een select gezelschap de eindstrijd in. Jasper Emonts werd 3e, waarna nog verscheidene rondes verder gelkaveld werd. Bij het 39e schot liet ook Dré Vossen een punt staan, waarmee Kueb vanne Waever met 43 schoten voor het eerst in zijn illustere carrière beslag wist te leggen op de winst van een persoonlijke schietwedstrijd.

Op de windbuks wist Maartje Klaessen de lat leeg te schieten, waarmee ze zich winnares van de Huubkebeker 2021 mag noemen.

Maurice Warries Kampioen 2021

7 augustus 2021, 20:02

Jan Steijvers wint Sjeng van Rijtbeker

10 juli 2021, 19:27

Na aanvang van de Sjeng van Rijtbeker regende het al snel uitvallers. Uiteindelijk bleven Ton Klaessen en Jan Steijvers over om het uit te maken. Na verscheidene rondes onderling kavelen was het Jan die zich het langste staande hield. Hij kreeg de beker en de bijbehorende medaille uitgereikt van Ton van Rijt.

Ton Klaessen wint VoBeNo beker

26 juni 2021, 21:14

Na een inschietronde van 24 schoten mochten 8 schutters de kaveling aanvangen op kleine punten. Na 30 kavelschoten beslechtten de overgebleven 5 schutters de strijd op de kaart. Kueëb vanne Waever wist daarbij de derde plaats op te eisen, maar Ton Klaessen en Maurice Warries konden er onderling niet uitkomen. Een tweede schot op de kaart moest uitsluitsel geven. Wederom was het verschil klein, maar uiteindelijk was het Ton Klaessen die aan het langste eind trok en uit handen van schenker Jo Vossen de beker en medaille kreeg uitgereikt.

Beide buksmeesters waren vooral blij dat er in het algemeen zo goed geschoten was na een lange periode van niet mogen schieten.