Nieuws

Bs de Kwir wint Kinjer OLS

26 juni 2019, 13:09

Op de record hete juni dinsdag wisten de leerlingen van groep 7 van de basisschool de Kwir het hoofd koel te houden.

Met maar liefst 11 bekers in de diverse categoriën maar vooral als winnaar van het Kinjer OLS keerden zij huiswaarts.

Daar stond hun een groots onthaal te wachten. Na op school even op sterkte te zijn gekomen maakten zij begeleid door de 2 Neerse schutterijen een zegetocht door het dorp. Op het kerkplein werd onder grote belangstelling nogmaals de Yell gepresenteerd en mochten de leerlingen een groot applaus en lovende woorden van burgemeester Verhoeven in ontvangst nemen.

  

   

Groep 7 op zegetocht door het dorp. Geflankeerd door de beide schutterijen en toespraken door het schoolhoofd en burgemeester Verhoeven werden de felicitaties in ontvangst genomen.

waar alles om draait, het Ummeke.

foto's met dank aan Jo Wagemans

2e bondsfeest Bond Juliana

23 juni 2019, 22:27

Vanaf dit jaar heeft Ed Verstegen het vaandel van zijn vader overgenomen en zal de komende jaren als vaanderdrager en tijdens de processie als vaandelzwaaier deze taak op zich nemen.

Zondag 23 juni moest een lang programma worden afgewerkt. In de ochtend werd deelgenomen aan de Sacramentsprocessie, een van de, gezien de overlevering, jaarlijkse hoogtepunten voor onze vereniging. Na een snelle hap werd de bus richting Grashoek genomen voor het 2e bondsfeest van de bond Juliana.

In de optocht werden de volgende prijzen behaald:

1e prijs mooiste geheel

1e prijs Beste Houding

1e prijs Beste Defilé

1e prijs beste commandant; Joost Silvrants

1e prijs beste vaandeldrager Ed Verstegen

1e prijs beste vendelgroep in de optocht

2e prijs beste muziekkorps in de optocht

1e prijs beste Standaardruiter; Pieter Sijben

 

Bovenstaande prijzen resulteerden in de Ere prijs, geschonken door de gemeente Peel en Maas.

 

Op het terrein was er nog een eerste prijs, 2e plaats voor het muziekkorps,

3e prijs mooiste koningspaar: Wessel Landzaat en Ilse Winkelmolen

2e prijs mooiste koningin Ilse Winkelmolen

1e prijs beste Tamboermaitre, Mark Vossen

1e prijs individueel vendelen jeugdklasse, John Geraets

2e prijs individueel vendelen C klasse, Jasper Emonts

 

Bij de schietwedstrijden behaalde allen na kaveling, het D zestal een 5e prijs, het C zestal een 2e prijs, het B zestal een 4e prijs en eveneens een 4e prijs voor het A zestal

Uitslag Dekenaal Schuttersfeest

16 juni 2019, 20:32

        

Voorbereidingen voor de optocht op zondag 16 juni voor het dekenaal schuttersfeest in Leveroy. Hier werden later de navolgende prijzen behaald:

Bordjesdrager Cris Eedel-Bloedt een 2e prijs

Tamboermaitre Mark Vossen 1e prijs

Vaandeldrager Ed Verstegen 2e prijs

Commandant Jac Emonts 2e prijs

Beste Defilé 2e prijs

Beste Houding 2e prijs

Mooiste Geheel 2e prijs

koning en koningin behaalden persoonlijk elk een 5e prijs, als koningspaar behaalde Wessel Landzaat en Ilse Winkelmolen een fraaie 3e prijs.

 

Nadat in de inschietronde slechts in het D zestal 2 missers vielen, was het alleen het B-zestal dat na kaveling in de prijzen viel en wel met een 3e prijs.

Wessel Landzaat Bondskoning

26 mei 2019, 22:38

Uitslag 1e bondsfeest bond Juliana te Belfeld werden in de optocht de navolgende prijzen behaald:

2e prijzen voor het mooiste geheel, beste commandant -Joost Silvrants-, beste vaandeldrager -Ed Verstegen-, vendelgroep in de optocht en standaardruiter -Pieter Sijben-.

1e prijzen voor het beste defilé, de beste houding en bordjesdrager Tren Warries.

Bij de wedstrijden op het terrein waren een 1e prijs, 2e plaats voor de beste muziekkorps een 2e prijs voor de beste tamboermaitre -Mark Vossen- en de mooiste koningin Ilse Winkelmolen.

Bij de schietwedstrijden waren een 4e plaats voor het B zestal en een 2e plaats voor Het D1 zestal weggelegd.

Voor de klapper van de dag zorgde echter onze koning Wessel Landzaat, die zich ook bondskoning 2019 schoot.

  Wessel Landzaat, bondskoning 2019 bond Juliana met zijn koningin Ilse Winkelmolen.

Wessel Landzaat Bondskoning

26 mei 2019, 22:35

Interesse om marketenster te worden?

20 mei 2019, 19:13

Marketenstergroep Bussen-Schutten

 

In Januari j.l. hebben de leden van de Bussen-Schutten ingestemd met toelating van dames en meiden tot de vereniging.

 

Sindsdien zijn er diverse aanmeldingen. Enkele dames zijn reeds actief in het muziekkorps, andere als hellebaardier. Ook voor het schieten gelden dezelfde rechten (en plichten) als voor de mannelijke leden.

Een viertal dames hebben al aangegeven interesse te hebben om  deel uit te maken van de marketentsters groep. Binnenkort zal een open bijeenkomst worden gehouden over wat het marketenster zijn precies inhoud en misschien al ideeën worden geboren omtrent de aankleding.

Is door dit bericht interesse geboren om ook deel uit te gaan maken van deze groep, neem dan voor 31 mei contact op met ons secretariaat,

secretariaat@bussen-schutten.nl Wij sturen dan een uitnodiging wanneer en waar de bijeenkomst wordt gehouden.

 

Uitslag Aope Naers Kampioensjap

19 mei 2019, 10:33

Uitslagen Aope Naers Kamioensjap.

Heren persoonlijk nog onbeslist.

 

Op het Aope naers kamioensjap werd door de schutters lang gestreden om de diverse titels.

 

Uitslag windbukswedstrijd bij de jeugd tot 16 jaar:

 

3e plaats Ries van Melick

2e plaats Jordy Zentjens

1e plaats Chris Eedel Bloedt

 

De dames streden onder de “grote buks” hier de:

 

3e plaats Crista Briels

2e plaats Femke Theelen

1e plaats Cindy Delissen

 

Bij de drietallen gingen maar liefst 17 teams in kaveling:

 

3e plaats Otos LMR systems 2

2e plaats Otos LMR systems 1

1e plaats na 6 ronden zonder misser en winnaar wisselbeker

Bakkerij Timmermans met de schutters Menno van Ninhuijs, Mariska en Gertie Timmermans.

 

Bij de zestallen was de strijd al net zo hevig, 7 teams begonnen aan een lange strijd.

Uiteindelijk na 8 kavelronden kwam de winnaar uit de bus.

 

3e plaats Het Vriespunt

2e plaats Thissen Schilderwerken

1e plaats en winnaar van de wisselbeker:

Vestjens BV met de schutters: Ton Vestjens, Lei winkelmolen, Sepp Vestjens, Tom Deriks, Bas Derks en Wil Thiessen.

 

Door de invallende duisternis moest de kaveling om de persoonlijke titel bij de heren worden gestaakt. Hier zijn nog 13 schutters in de race, die zaterdag 25 mei om 19 uur gaan uitmaken wie de beste is.

Op deze zaterdag werd na een lange spannende strijd Marc Francois Delissen 3e, een 2e plaats voor Peter Mous en na 123 kavelschoten een eerste plaats voor Ed Geenen.

Jubilarissen gehuldigd

28 april 2019, 7:53

Traditiegetrouw worden voor aanvang van het koningschieten jubilarissen gehuldigd.

Dit jaar viel de beurt aan Eugène Heijnen die 25 jaar lid is van de Bussen-Schutten en de OLS federatie en Ton Scheres 40 jaar lid Bussen-Schutten en OLS federatie.

Beide kregen voor hun verdiensten in die jaren de bijbehorende versierselen opgespeld door Bondsvoorzitter Ger Heldens en bestuurslid Maurice Warries.

               

            

Wessel Landzaat koning 2019; John Geraets prolongeert titel jeugdkoning.

27 april 2019, 21:29

Na een enerverende wedstrijd is de 29 jarige Wessel Landzaat koning van de Bussen-Schutten 2019.

John Geraets weet opnieuw de titel jeugdkoning op zijn naam te schrijven.

Het is John Geraets weer gelukt om jeugdkoning te worden. Chris Eedel Bloedt zat hem net als bij de vorige wedstrijd op de hielen en werd 2e, Meike Warries legde beslag op de 3e plaats.

Bij de "senioren" sneuvelden al snel een groot aantal schutters. Even leek het erop dat zelfs voor het eerst in de korte termijn dat dames lid mogen zijn, een vrouwelijke koning binnen de mogelijkheid lag. Een misser betekende uiteindelijk de 3e plaats voor Gertie Timmermans. De strijd werd voortgezet door Joost Silvrants en Wessel Landzaat. Enkele ronden later schoot Joost een verkeerd  bolletje; Wessel wist zijn zenuwen in bedwang te houden en schoot zijn 5 punten in de juiste volgorde en kan zich koning 2019 noemen.

      

Joost en Wessel aan hun laatste schoten.

                        

Onder toeziend oog van voorzitter Peter Janssen krijgt Wessel het koningszilver omgehangen door  koning 2018 Jan Steijvers.

Meiboom 2019 staat.

26 april 2019, 21:36

Ruim 30 leden, dit jaar ook voor het eerst dames, hebben de meiboom op zijn plek op het Kerkplein geplaatst.

Onder gunstige weersomstandigheden werd de meiboom vanuit de opslag met een tussenstop bij Mieke richting Kerkplein getrokken door 2 stoere paarden om vervolgens weer ruim 20 meter boven de dorpskern uit te steken.