Nieuws

Wessel Landzaat Bondskoning

26 mei 2019, 22:38

Uitslag 1e bondsfeest bond Juliana te Belfeld werden in de optocht de navolgende prijzen behaald:

2e prijzen voor het mooiste geheel, beste commandant -Joost Silvrants-, beste vaandeldrager -Ed Verstegen-, vendelgroep in de optocht en standaardruiter -Pieter Sijben-.

1e prijzen voor het beste defilé, de beste houding en bordjesdrager Tren Warries.

Bij de wedstrijden op het terrein waren een 1e prijs, 2e plaats voor de beste muziekkorps een 2e prijs voor de beste tamboermaitre -Mark Vossen- en de mooiste koningin Ilse Winkelmolen.

Bij de schietwedstrijden waren een 4e plaats voor het B zestal en een 2e plaats voor Het D1 zestal weggelegd.

Voor de klapper van de dag zorgde echter onze koning Wessel Landzaat, die zich ook bondskoning 2019 schoot.

  Wessel Landzaat, bondskoning 2019 bond Juliana met zijn koningin Ilse Winkelmolen.

Wessel Landzaat Bondskoning

26 mei 2019, 22:35

Interesse om marketenster te worden?

20 mei 2019, 19:13

Marketenstergroep Bussen-Schutten

 

In Januari j.l. hebben de leden van de Bussen-Schutten ingestemd met toelating van dames en meiden tot de vereniging.

 

Sindsdien zijn er diverse aanmeldingen. Enkele dames zijn reeds actief in het muziekkorps, andere als hellebaardier. Ook voor het schieten gelden dezelfde rechten (en plichten) als voor de mannelijke leden.

Een viertal dames hebben al aangegeven interesse te hebben om  deel uit te maken van de marketentsters groep. Binnenkort zal een open bijeenkomst worden gehouden over wat het marketenster zijn precies inhoud en misschien al ideeën worden geboren omtrent de aankleding.

Is door dit bericht interesse geboren om ook deel uit te gaan maken van deze groep, neem dan voor 31 mei contact op met ons secretariaat,

secretariaat@bussen-schutten.nl Wij sturen dan een uitnodiging wanneer en waar de bijeenkomst wordt gehouden.

 

Uitslag Aope Naers Kampioensjap

19 mei 2019, 10:33

Uitslagen Aope Naers Kamioensjap.

Heren persoonlijk nog onbeslist.

 

Op het Aope naers kamioensjap werd door de schutters lang gestreden om de diverse titels.

 

Uitslag windbukswedstrijd bij de jeugd tot 16 jaar:

 

3e plaats Ries van Melick

2e plaats Jordy Zentjens

1e plaats Chris Eedel Bloedt

 

De dames streden onder de “grote buks” hier de:

 

3e plaats Crista Briels

2e plaats Femke Theelen

1e plaats Cindy Delissen

 

Bij de drietallen gingen maar liefst 17 teams in kaveling:

 

3e plaats Otos LMR systems 2

2e plaats Otos LMR systems 1

1e plaats na 6 ronden zonder misser en winnaar wisselbeker

Bakkerij Timmermans met de schutters Menno van Ninhuijs, Mariska en Gertie Timmermans.

 

Bij de zestallen was de strijd al net zo hevig, 7 teams begonnen aan een lange strijd.

Uiteindelijk na 8 kavelronden kwam de winnaar uit de bus.

 

3e plaats Het Vriespunt

2e plaats Thissen Schilderwerken

1e plaats en winnaar van de wisselbeker:

Vestjens BV met de schutters: Ton Vestjens, Lei winkelmolen, Sepp Vestjens, Tom Deriks, Bas Derks en Wil Thiessen.

 

Door de invallende duisternis moest de kaveling om de persoonlijke titel bij de heren worden gestaakt. Hier zijn nog 13 schutters in de race, die zaterdag 25 mei om 19 uur gaan uitmaken wie de beste is.

Op deze zaterdag werd na een lange spannende strijd Marc Francois Delissen 3e, een 2e plaats voor Peter Mous en na 123 kavelschoten een eerste plaats voor Ed Geenen.

Jubilarissen gehuldigd

28 april 2019, 7:53

Traditiegetrouw worden voor aanvang van het koningschieten jubilarissen gehuldigd.

Dit jaar viel de beurt aan Eugène Heijnen die 25 jaar lid is van de Bussen-Schutten en de OLS federatie en Ton Scheres 40 jaar lid Bussen-Schutten en OLS federatie.

Beide kregen voor hun verdiensten in die jaren de bijbehorende versierselen opgespeld door Bondsvoorzitter Ger Heldens en bestuurslid Maurice Warries.

               

            

Wessel Landzaat koning 2019; John Geraets prolongeert titel jeugdkoning.

27 april 2019, 21:29

Na een enerverende wedstrijd is de 29 jarige Wessel Landzaat koning van de Bussen-Schutten 2019.

John Geraets weet opnieuw de titel jeugdkoning op zijn naam te schrijven.

Het is John Geraets weer gelukt om jeugdkoning te worden. Chris Eedel Bloedt zat hem net als bij de vorige wedstrijd op de hielen en werd 2e, Meike Warries legde beslag op de 3e plaats.

Bij de "senioren" sneuvelden al snel een groot aantal schutters. Even leek het erop dat zelfs voor het eerst in de korte termijn dat dames lid mogen zijn, een vrouwelijke koning binnen de mogelijkheid lag. Een misser betekende uiteindelijk de 3e plaats voor Gertie Timmermans. De strijd werd voortgezet door Joost Silvrants en Wessel Landzaat. Enkele ronden later schoot Joost een verkeerd  bolletje; Wessel wist zijn zenuwen in bedwang te houden en schoot zijn 5 punten in de juiste volgorde en kan zich koning 2019 noemen.

      

Joost en Wessel aan hun laatste schoten.

                        

Onder toeziend oog van voorzitter Peter Janssen krijgt Wessel het koningszilver omgehangen door  koning 2018 Jan Steijvers.

Meiboom 2019 staat.

26 april 2019, 21:36

Ruim 30 leden, dit jaar ook voor het eerst dames, hebben de meiboom op zijn plek op het Kerkplein geplaatst.

Onder gunstige weersomstandigheden werd de meiboom vanuit de opslag met een tussenstop bij Mieke richting Kerkplein getrokken door 2 stoere paarden om vervolgens weer ruim 20 meter boven de dorpskern uit te steken.

                                                                                                                 

John Geraets voor de 3e maal winnaar Kuebke beker

23 april 2019, 14:12

Voor de 3e maal in successie is het John Geraets gelukt de Kuebkebeker te veroveren. Chris Eedel-Bloedt die hem het vuur aan de schenen legde kwam net iets ervaring tekort en werd 2e.

20 april werd de wedstrijd om de Sjeng van Rijt wiselbeker weer opgepakt; een week eerder moest deze door de winterse omstandigheden nog worden uitgesteld. Nadat al snel diverse schutters uitvielen werd door Huub Verstegen, Ger Geelen en Jac Emonts tot de invallende duisternis gekaveld om de Sjeng van Rijt wisselbeker. Jac Emonts wist voor het eerst in zijn carriëre de winst voor deze beker op te eisen en mag thuis een jaar lang de wisselbeker bewonderen; de medaille is een blijvend aandenken.

                     

Ton van Rijt bij de overhandiging van beker en medaille.                  Chris (jeugd 2e)  en winnaars Kuebkebeker John Geraets en Jac Emonts, v Rijt beker.

Gertie Timmermans winnares VoBeNo beker

31 maart 2019, 18:25

Gertie Timmermans Winkelmolen heeft historie geschreven bij de Bussen-Schutten.

Vanaf dit jaar mogen dames lid worden van de vereniging. De eerst mogelijke persoonlijke wedstrijd werd door Gertie aangegrepen om te laten zien dat de dames ook hun mannetje kunnen staan. Nadat zaterdag 23 maart al bij diverse schutters het doek viel om verder te mogen kavelen, mochten na de inschietronden op 30 maart een 9-tal schutters aan de kaveling op de kleine punten beginnen. Na een spannende kaveling tussen de laatst overgebleven schutters wist Gertie zonder een misser de VoBeNo beker 2019 op haar naam te schrijven.

   Medeschenker Jo Vossen overhandigd de VoBeNo beker aan de eerste vrouwelijke winnares.

Geslaagde vasteloavesoptocht

5 maart 2019, 19:28

Aug dit jaor wis ein delegasie van eine man en vrouw van 13 weer ein sukses te make van de vasteloavesoptocht.

Mit ein sjtök of 5 - 6 trompette exrtra mit te neme waas der ruumdje om aug ein paar Naerse vastelaovessjlagers ten geheure te bringe, waat biej ut publiek good aansjloog en de sjtumming binne ut korps good deej.