Nieuws

Uitslagen OLS

8 juli 2024, 16:59

Op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Beekdaelen behaalden wij de volgende prijzen:

Helaas hadden wij een misser tijdens het korpsschieten en wij zullen komende zaterdag dus niet teruggaan naar Doenrade voor de kaveling.

In memoriam: Anita Sijben - van Neerven

1 juni 2024, 9:21

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Anita Sijben - van Neerven.  Anita was vanaf 2019 lid van onze vereniging als vaste begeleidster van het paard en de standaardruiter Pieter. Voordat ze lid kon worden van onze vereniging vervulde Anita deze taak al vele jaren. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar grote inzet en de vele werkzaamheden die zij vervuld heeft.  Wij wensen Pieter, Stef, Luuk en Simone, Elke en haar kleinkinderen Riff en Vive, heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.  Bussen-Schutten, broederschap van Sint Martinus, Neer

Uitslagen 2e bondsfeest

26 mei 2024, 22:45

Op het 2e bondsfeest bij Ons Genoegen Siebengewald behaalden wij de volgende prijzen:

Bij het jeugdschieten behaalde Lynn Geerlings de 1e prijs in de categorie 5 t/m 7 jaar.

Hoewel de schietwedstrijden na het korpsschieten werden afgelast, resulteerden deze resultaten in het winnen van de dagprijs en ereprijs, geschonken door de gemeente Bergen.

Zie ook ons fotoalbum.

Ton Timmermans en Esmee winnen bekers

19 mei 2024, 13:10

Na verschillende rondes schieten voor de Sjeng van Rijtbeker werd wegens verslechterend weer de kaart opgezet. 7 schutters beslisten door het zuiverste schot wie zou winnen. Ton Timmermans schoot net iets zuiverder dan Peter Thijssen en won daarmee de Sjeng van Rijtbeker. Ton kreeg de beker en medaille uitgereikt door Ton van Rijt en winnaar van vorig jaar Peter Thijssen.

Bij de jeugd schoot Esmee Wallwitz de meeste bölkes af en won daarmee de Kuebkebeker. Schenker Jack Emonts reikte deze uit.

Uitslagen 1e bondsfeest

13 mei 2024, 9:50

Op het eerste bondsfeest bij St. Sebastianus Sevenum haalden wij de volgende prijzen:

In de optocht:

Op het terrein:

Esmee Wallwitz en Jan Steijvers koning

27 april 2024, 21:00

Het koningschieten begon traditiegetrouw met het afhalen van het aftredend koningspaar Jack en Nellie Emonts. Bij hun moeder en oma Leen thuis brachten wij een serenade en een vendelgroet. De voorzitter bedankte het koningspaar voor hun inzet het afgelopen jaar, die ook leidde tot diverse prijzen op de schuttersfeesten. Onder het genot van een natje en een droogje werd er geloot voor de volgorde van het koningschieten en daarna afgemarcheerd naar de Gaffel.

Na de diverse huldigingen, zegeningen en installatie van de beschermheer deden de genodigden hun openingsschoten, waarna het koningschieten echt kon beginnen.

Bij de jeugd werd geschoten door Kyra Geerlings, Lynn Geerlings, Esmee Wallwitz, en aftredend jeugdkoning Tuur Croonenbroek. Esmee schoot het beste en is daarmee jeugdkoning 2024. Bij de huldiging ontving zij naast het bord voor aan huis en een medaille ook een nieuw vervaardigd zilveren schild dat de jeugdkoning kan dragen bij schuttersfeesten en andere gelegenheden.

34 schutters begonnen aan het koningschieten. Er werd heel goed geschoten met de nieuwe "smart" lopen op de buksen, en na 29 schoten op de bölkes werd met een schot op de kaart beslist wie zich dit jaar koning mag noemen. Nikkie Staaks, Frans Geerlings, Maurice Warries, Gerry Scheres, Jan Steijvers, Lei Pouls, Ton Timmermans en Dré Vossen vochten tot het laatst om de eer.

Jan Steijvers schoot het zuiverste en mag zich daarmee koning noemen. Hij zal bijgestaan worden door zijn kleindochter Paula Geraets als koningin.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.

Jubilarissen gehuldigd

27 april 2024, 14:00

Voor aanvang van het koningschieten werden traditiegetrouw de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar betreft het:

Henry kon helaas niet bij de huldiging aanwezig zijn en zal op een later moment de versierselen ontvangen.

De overige jubilarissen en hun partners werden gehuldigd door onze voorzitter en de voorzitter van de Schuttersbond Juliana, waarna de overige aanwezigen ook de gelegenheid hadden ze te feliciteren.


Foto: Wiel aan den Boom.

Bussen-Schutten vernieuwen

27 april 2024, 13:30

Bij de eerste keer dat wij uittreden in het nieuwe seizoen werden diverse vernieuwingen in onze vereniging gepresenteerd.

Het muziekkorps is overgestapt op nieuwe blaasinstrumenten, bestaande uit trompetten, een trombone, eufoniums en een sousafoon. Hiermee zijn er muzikaal gezien meer mogelijkheden dan met de klaroenen die wij voorheen speelden. Dit was bij het eerste optreden al te horen en zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden. Hiermee hopen wij ook nieuwe muzikanten aan te trekken en zo de toekomst te garanderen. Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden of onze repetitie op maandagavond bezoeken. Ook zal er binnenkort een open repetitie zijn.

Na het meiboom plaatsen maakten wij ons klaar om het koningspaar af te gaan halen. Daarbij werd ook het nieuwe beeld van Sint Martinus meegevoerd in de optocht. Het oude, houten beeld weegt ca. 40 kg en is een flinke belasting voor de dragers. Daarom is er een 3d geprinte kopie gemaakt die aanzienlijk lichter is. Het oude beeld is ingescand en zeer getrouw nagemaakt door 3D Printing Limburg en geverfd door Jack Reijnen. Hierbij onze dank aan iedereen die aan het beeld heeft meegewerkt en aan InforDB voor de sponsoring.

Onze buksen zijn voorzien van nieuwe kamers en "smart" lopen, waarmee met een kleinere hoeveelheid kruit een zeer nauwkeurig en reproduceerbaar schotbeeld bereikt wordt.

Bij de Gaffel werden de genoemde zaken ingezegend door pastoor Lipsch.

Ook werd hier onze nieuwe beschermheer geïnstalleerd. In navolging van zijn oom Ben en vader Wim, is nu Bernd Geenen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hiermee geven wij opnieuw uiting aan onze nauwe band met de Lindeboom brouwerij.


Foto's: Wiel aan den Boom.

Meiboom geplaatst

27 april 2024, 12:00

Op koningsdag verzamelden wij ons al vroeg bij de Gaffel om de meiboom naar het dorp te brengen en daar te plaatsen. Met vele handen werd de boom rechtop geduwd en getrokken en daarna door de jeugd versierd met linten.

Op het Kerkplein sloten ook onze vrienden van de Sankt Martins-Verein uit Alst/Angenthoer (D) zich bij ons aan. In het kader van een uitwisseling trokken wij afgelopen november mee in hun Sint-Maartensoptocht, waar ons beeld van Sint Martinus veel bekijks trok. Zij kwamen nu ons meiboom plaatsen en koningschieten meemaken.

Zie voor meer foto's ons fotoalbum.


Foto: Fred Waegemans

Jack Emonts wint VoBeNo-beker

14 april 2024, 16:38

Het schieten op de VoBeNo-beker begon op 6 april. Op 13 april werd de strijd voortgezet met de laatste 6 korpsschoten en vervolgens de kaveling. Dré Vossen werd derde, Hellen Thijssen tweede en Jack Emonts won met 49 schoten. Schenker Jo Vossen reikte de bekers en de medaille uit.