Vrienden van de Bussen-Schutten Neer

De Bussen-Schutten, Broederschap van Sint Martinus, zijn opgericht in 1512. Onze schutterij vult hun maatschappelijke taak in de Neerse gemeenschap ruimhartig in door jaarlijks vele activiteiten in het dorp met hun aanwezigheid te ondersteunen. De Bussen-Schutten Neer zijn een graag geziene gast op ieder schuttersfeest en we zorgen met onze historische gildekleding voor een unieke verschijning tijdens de optochten.

Om onze vereniging te ondersteunen hebben we besloten de "Vrienden van de Bussen-Schutten" op te starten. De reden voor het oprichten van de "Vrienden van de Bussen-Schutten" is dat een jaarlijks sluitende begroting niet langer vanzelfsprekend is gezien de vaste lasten en noodzakelijke investeringen. Denk hierbij aan onder andere kogelvangers, uniformen, instrumenten, geweren en de verdere afbouw van de gemeentelijke subsidie.

Door een minimum bijdrage van € 30,- kan iedereen zich een jaar lang "Vriend van de Bussen-Schutten" noemen. Op de website treft u het reglement "Vrienden van de Bussen-Schutten".

Als tegenprestatie worden vrienden uitgenodigd voor het "Vrienden kampioenschieten" aan het einde van het seizoen, krijgen een vermelding op de website en ontvangen het jaarprogramma ter informatie.

Meer informatie over de "Vrienden van de Bussen-Schutten" kunt u krijgen door een mail te sturen naar vrienden@bussen-schutten.nl of via één van onze bestuursleden. Aanmelden voor de "Vrienden van de Bussen-Schutten" kan door een mail te sturen aan vrienden@bussen-Schutten.nl. De Bussen-Schutten Neer waarderen uw bijdrage en danken u bij voorbaat namens alle leden van de Bussen-Schutten, Broederschap van Sint Martinus.