DE VENDELGROEP:

Sinds 1975 beschikken de Bussen-Schutten over een eigen vendelgroep, waarvan hieronder een korte uitleg.

De historie:

Het vendelzwaaien is waarschijnlijk even oud als het vaandel zelf. De invoering van het vaandel wordt gesteld rond de 10e eeuw of mogelijk iets later, gedurende de kruistochten in de 11e - 13e eeuw. Of het vaandel reeds in de beginfase werd gezwaaid is onbekend, maar men neemt aan dat er handelingen mee verricht werden, die zich later ontwikkelden tot een spel met voorschriften en richtlijnen.
In de 16e eeuw werd het vendelspel beoefend door de vaandrig te paard gezeten of voor de troep marcherend terwijl hij begeleid werd door tamboer en/of pijper, opdat zijn handelingen ritmisch konden plaatsvinden. Als een vaandrig ten strijde trok met het vaandel, dan deed hij dat namens al zijn medestrijders, die hem volgden om de vijand 'aan te stormen'. Zijn oefeningen moesten door iedereen worden gezien tijdens optocht, mars en wacht en vooral tijdens de aanval in het gezicht van de vijand. Was daartoe tijd, dan sprak hij lansknechten of huursoldaten dapper toe en gaf hun de vertroosting dat het vaandel met hen zou zijn. Hij wekte hen op trouw aan het vaandel te blijven zolang God ieder van hen het leven vergunde. Door het jongleren met het vendel wilde de vaandrig laten zien dat niemand bevreesd hoefde te zijn dat hem dit symbool zou ontvallen als hij gewond raakte, zelfs dan zou hij het vaandel kunnen hooghouden. Daarnaast beoefenden de vaandrigs of degenen die zich voor dit kunstzinnige spel interesseerden het als vermaak bij een of andere gelegenheid. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot verbreiding van dit traditionele spel in leger, schutterij en gilde. De 'vaan' van het land, de heerlijkheid, stad of dorp, schutterij of gilde, werd overal gezwaaid en beschouwd als een symbool van waardigheid.

De oprichting van de vendelgroep:

In 1975 werd door het toenmalige bestuur van de Bussen-Schutten, tegelijkertijd met de invoering van historische gildekleding, overgegaan tot de aanschaf van 4 vendels. Het doek meet 1.80 x 1.80 met als afbeelding een rood leliekruis in een wit veld, omzoomd door een rode rand. Onder aan de stok bevindt zich een messing bol, met een gewicht van ± 4 kg. die als contragewicht fungeert. Souplesse, kracht en ritmegevoel zijn belangrijke voorwaarden voor het vendelen en vooral de wind vormt vaak een extra moeilijkheidsfactor. De vier schutters die deze vendels aanvankelijk alleen maar droegen, waren: Pierre Berben, Tjeu Berben, Ger Geelen en Piet Peeters.
Al snel werd besloten om daadwerkelijk te gaan vendelen en dhr. Jo Bergmans, al enkele jaren vendelinstructeur bij St.Job Leuken, werd de eerste instructeur. Binnen een jaar bracht hij de groep tot een 2e prijs bij het groepsvendelen op het O.L.S. te Ool in 1976. Door drukke werkzaamheden verliet dhr. Bergmans spoedig hierna de Neerse vendeliers, waar hij in korte tijd uitstekend werk verrichtte. Een andere geschikte instucteur werd niet gevonden en men besloot op eigen houtje verder te gaan onder leiding van Ger Geelen. In deze periode werd een eigen programma samengesteld, dat een goede basis bleek voor vele behaalde successen, getuige de eerste plaatsen tijdens het O.L.S. te Niel en Schaesberg in '77 en '78
Ook in '80 en '81 werd op het,O.L.S. de eerste prijs in het groepsvendelen gewonnen, evenals in vele daarop volgende jaren. Ook de confrontatie met de Brabantse vendeliers, werd glansrijk doorstaan zoals blijkt uit de 2e prijs tijdens het Europees koningschieten te Eindhoven in 1982. Ook individueel stonden de vendeliers hun mannetje; in alle klassen zijn vele prijzen gewonnen, te veel om op te noemen.

In 2004 is de vendelgroep uitgebreid met een aantal jeugdleden, die onder leiding van Ton Klaessen en Ger Geelen al tijdens hun 1e OLS de 1e prijs wonnen in de afdeling jeugdvendelen.

Ook verzorgt de vendelgroep al sinds vele jaren demonstraties en tijdens deze optredens worden ze ondersteund door een trommelsectie van de drumband. Tijdens speciale gelegenheden wordt de Vendelgroet uitgebeeld, waarbij tekst en uitleg wordt gegeven bij iedere slag van de vendelier.