Sponsormogelijkheden

De Bussen-Schutten Neer ondersteunen jaarlijks vele activiteiten in het dorp met hun aanwezigheid en zijn een graag geziene gast op schuttersfeesten en andere evenementen. Met onze historische gildekleding zorgen we voor een unieke verschijning tijdens de optochten. Door middel van sponsoring is het mogelijk onze vereniging financieel te ondersteunen. De reden hiervoor is dat een jaarlijks sluitende begroting niet langer vanzelfsprekend is gezien de vaste lasten en noodzakelijke investeringen. Denk hierbij onder andere aan investeringen als uniformen, muziekinstrumenten, geweren en attributen.

Voor onze sponsoren organiseren we ieder jaar een gezellig sponsorschieten waar iedere sponsor, samen met familie en/of medewerkers, voor wordt uitgenodigd. Daarnaast krijgt ieder bedrijf een vermelding op onze website. Speciaal voor onze Keizer sponsoren bevestigen wij een sponsorbord op een prominente plaats bij ons verenigingslokaal De Gaffel, gelegen aan de Waije in Neer.

Heeft u interesse om onze vereniging te sponsoren, dan kunt u een mail sturen naar sponsoring@bussen-schutten.nl
De Bussen-Schutten Neer waarderen uw bijdrage en danken u bij voorbaat namens alle leden van de Bussen-Schutten, Broederschap van Sint Martinus.

Onze sponsorpakketten zijn als volgt samengesteld:

Kogelvangersponsor

Voor de financiering van onze nieuwe kogelvanger zijn we op zoek gegaan naar bedrijven die ons hierbij willen ondersteunen. Deze vorm van sponsoring is niet meer mogelijk, aangezien de kogelvanger reeds gerealiseerd is.

Keizer sponsor

€ 100,- per jaar Incl. Sponsorbord (60 x 30 cm) op ons schuttersterrein, vermelding op de website en met 6 personen schieten op het jaarlijkse sponsorschieten. Tijdens ons Bondsfeest in 2022 mag u een bord of vlag plaatsen in de tent en wordt uw logo op een hele pagina weergegeven op een scherm in de tent. De duur van dit contract is drie jaar en de totale bijdrage (€ 300,-) dient direct te worden voldaan bij aanmelding in verband met de aankoop van het sponsorbord.

Vaandeldrager sponsor

Deze sponsormogelijkheid is uitsluitend voor ons Bondsfeest in 2022.

€200,- voor het Bondsfeest in 2022 Incl. Het plaatsen van een bord of vlag in de tent, weergave van uw logo op een hele pagina op een scherm in de tent, vermelding op de website en met 6 personen schieten op het sponsorschieten in 2022.

Soetelaarster sponsor

Deze sponsormogelijkheid is uitsluitend voor ons Bondsfeest in 2022.

€100,- voor het Bondsfeest in 2022 Incl. Het plaatsen van een bord of vlag in de tent, weergave van uw logo op een halve pagina op een scherm in de tent, vermelding op de website en met 6 personen schieten op het sponsorschieten in 2022.

Koning sponsor

€ 50,- per jaar Incl. Vermelding op de website en met 6 personen schieten op het sponsorschieten. Tijdens ons Bondsfeest in 2022 krijgt u tevens een naamsvermelding op een scherm in de tent.