Erehaag van Bussen-Schutten op Prinsjesdag:

Op dinsdag 16 september 2003 zijn de Bussen-Schutten op uitnodiging van de Provincie Limburg ter gelegenheid van Prinsjesdag naar Den Haag geweest. Samen met nog drie andere verenigingen uit Helden, Sevenum en Venray moesten wij een erehaag vormen voor de gouden koets met toebehoren op de Lange Voorhout. Op speciaal verzoek van de Koningin werd de erehaag voor de eretribune dit jaar voor het eerst door een burgerwacht gevormd. Dit had volgens de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland te maken met de koninklijke interesse voor vendels.

De aanleiding

Ieder jaar is een andere provincie aan de beurt om een afvaardiging van burgers naar Den Haag te sturen en daarom hebben wij deze unieke kans, die dus niet voor iedere vereniging is weggelegd, aangegrepen om in deze stad geschiedenis te schrijven in de toch al rijke historie van de Bussen-Schutten en van Neer. Wij vinden het een grote eer dat wij een van de vier waren uit het grote aanbod van schutterijen en muziekgezelschappen, dat Limburg rijk is.

Het vertrek naar Den Haag

Om 6.45 uur (velen hebben het schutterspak zo vroeg nog nooit aangehad) werden wij en onze begunstiger Sjaak Boonen door twee bussen bij De Gaffel opgehaald om naar Den Haag te reizen. Na een korte tussenstop in Eindhoven, waar de andere verenigingen zich bij ons voegden, kwamen we om ongeveer half elf aan op het provinciehuis van Zuid Holland. Na het nuttigen van enkele broodjes en koffie werden we hartelijk toegesproken door de Commissaris van de Koningin van Zuid Holland. Hij vond het een hele eer om zo'n bont gezelschap toe te kunnen spreken. Na uitleg over wat er op het programma stond en hoe te handelen ter plaatse (bijv. niet roken!, in de houding staan, enz.) ging het om half 12 dwars door het drukke verkeer (auto's en trams werden door de politie tot stoppen gedwongen, we hadden voorrang op iedereen) voorbij het Malieveld door dikke rijen toeschouwers, die zich allen de ogen uitkeken, richting de eretribunes op het Lange Voorhout. Onderweg voegden zich diverse grote militaire muziekkorpsen en afvaardigingen in ceremonieel tenue bij ons, die op andere plaatsen een erewacht moesten vormen. Ter plaatse aangekomen werden we door onze commandant Mark Frenken op de juiste plaats en afstand aan beide zijden van de laan neergezet. Mooi in de schaduw van de prachtige bomen aldaar.

De koninklijke stoet

Na een inspectie door hoge militaire functionarissen, die alles uiteraard in orde vonden, kon het wachten beginnen op de stoet met de gouden koets. In tegenstelling tot eerdere krantenberichten viel deze tijd honderd procent mee, mede gezien veel bezienswaardigheden van tevoren (militaire parades, enz.). Na het passeren van verschillende collones van paarden en koetsen met diverse prinsen en echtgenotes kwam als verwacht hoogtepunt de gouden koets met de koningin Beatrix, prins Johan Friso, prins Willem Alexander, prinses Maxima en ??? voorbij, die ons hartelijk toezwaaiden. Stram in de houding staande namen we dit eerbetoon van hun kant in ontvangst. Na een uur opgevuld te hebben met onderlinge gesprekken en gesprekken met de rijen dik staande toeschouwers achter drangrekken achter ons, herhaalde dit ritueel zich, nu met een apart vriendelijk knikje van koningin Beatrix naar ons koningspaar, Jan en Mia Steijvers, en extra belangstelling van Maxima voor een van onze jongste leden, Luc Henderikx. De tijd vloog om.

Het extra optreden op Het Plein

Hierna marcheerden alle militairen terug naar het Malieveld, waarna de vier Limburgse verenigingen afmarcheerden naar Het Plein, waar onder grote publieke belangstelling, waaronder ook onze eigen gouverneur, iedere vereniging afzonderlijk een wervelende show weggaf. Dit op speciale uitnodiging van de gemeente Den haag, die hiervoor speciaal een persbericht uitgeschreven hadden in De Haagse Courant. Ons vendeloptreden viel bijzonder goed in de smaak, het applaus was lang en hartelijk. Na het afsluitende Limburgs Volkslied, dat door vele toeschouwers in Den Haag werd meegezongen, werd teruggemarcheerd naar het provinciehuis, wederom voorrang hebbende op talrijke trams, bussen en auto's. In mum van tijd vormde zich onderweg weer een haag van toeschouwers. Na het nuttigen van een afsluitende warme maaltijd en dankwoord van de organisatie voor het perfecte optreden, hadden we allemaal het gevoel dat we onze broederschap, de Provincie Limburg en ons aller Neer op een waardige manier hebben gepresenteerd voor heel Nederland.

De terugreis

Na een dankwoord van onze zijde voor de gastvrijheid ging het om half zes terug richting Neer. In de bus werden de vele leden bedankt voor de inzet en het nemen van een vrije dag hiervoor en de vertegenwoordigers van de provincie voor de uitnodiging. Bij aankomst bij De Gaffel om half negen werd er nog enkele uurtjes gezellig nagepraat over deze prachtige en voor ons historische dag.
Voor een reeks foto's van deze prachtige dag, klik op onze fotopagina.