MEIBOOM te Neer

De "Bussen-Schutten" Broederschap van St. Martinus plaatsen vanaf 2004 ieder jaar begin mei een MEIBOOM, zoals dit op vele andere plaatsen gebeurt. In het eerste jaar werd dit nog op een bescheiden manier gedaan. Daarna werd het echter groter en professioneler van opzet.

Het hoe en waarom van een Meiboom:

Planten van de MEIBOOM heeft te maken met vruchtbaarheid, waarvoor de maand Mei het symbool is.
Deze vruchtbaarheid geldt voor gewassen ten velde, alsook voor de mens.
Vanaf het begin der schepping is de maand Mei de schoonste tijd van het jaar. 'Mei', in het oude Latijn 'mensis maius', is genoemd naar de godin Maja of Maiesta, die in de Romeinse mythologie de godin was van de wasdom en de gemalin van de vruchtbaarmakende Vulcanus.

Het plaatsen van de boom:

Nadat de boom door de leden, die ooit koning zijn geweest, versierd is, wordt deze door de leden van de drumband en schutterij opgehaald bij café Maneslust en van daaruit naar het kerkplein begeleid onder muziek. Hierna wordt de boom handmatig de hoogte ingebracht.
Enkele leden trekken met touwen aan de metershoge boom, terwijl andere deze met palen, aan elkaar gemaakt met een ijzeren ketting, beetje voor beetje omhoog duwen en weer stutten, totdat de boom rechtop staat. Uiteraard moet hij dan nog geheel recht gezet worden (waterpas, wat bij een boom natuurlijk niet geheel mogelijk is). Vele toeschouwers zijn getuige van de voor Neer unieke moment. Na het planten van de boom wordt er nog gezellig doorgefeest in eetcafe 't Raodhoes.